Tomberon inteligent

A. Scopul proiectului

Vom crea un tomberon inteligent care la momentul apropierii de acesta se va deschide automat.

B. Componente necesare

 • Arduino Uno;
 • Servomotor SG90;
 • Senzor ultrasonic HC-SR04;
 • Mini-tomberon de plastic;
 • Fire.

C. Diagrama de conectare

Diagrama de conectare a componentelor

D. Conexiunea firelor

a. Senzorul ultrasonic

 • VCC la 5V;
 • GND la GND;
 • Trig la D7;
 • Echo la D8;

b. Servomotorul

 • VCC la 5V;
 • GND la GND;
 • Pinul de semnal la D9;

E. Codul sursă

#include<Servo.h>        //Adăugăm biblioteca pentru senzor
Servo myservo;    //Definim un obiect cu numele myservo 
const int echo=8;    
const int trig=7;    
int mesafe;
int sure;

void setup() {
 myservo.attach(9);      //Senzorul D9 este asignat la servomotor
 pinMode(trig,OUTPUT);    
 pinMode(echo,INPUT);     }

void loop() {
 myservo.write(0);    
 Serial.begin(9600);   
 digitalWrite(trig, LOW);     
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig, HIGH);    
 delayMicroseconds(20);
 digitalWrite(trig, LOW);     
 sure = pulseIn(echo, HIGH);   
 mesafe= (sure/29.1)/2; 
 if(mesafe<=5){
  myservo.write(160);
  delay(5000);   }

 if(mesafe>200)
mesafe=200;
Serial.print("mesafe");
Serial.println(mesafe);
delay(500);}