Termometrul

A. Scopul proiectului

Vom realiza un termometru ce determină temperatura și umiditatea din mediul ambiental folosind senzorul DHT11.

B. Componentele necesare

 • Arduino Uno;
 • Senzor de temperatură și umiditate DHT11;
 • Fire.

C. Diagrama de conectare

Diagrama de conectare a senzorului DHT11 cu placa Arduino Uno

D. Conexiunea firelor

 • GND la GND;
 • 5V la 5V;
 • Pinul de semnal la D2.

Înainte de a începe programarea trebuie să instalăm biblioteca DHT necesară pentru senzorul DHT11.

E. Codul sursă

#include "DHT.h" // Includem biblioteca DHT
#define DHTPIN 2   // Inițializăm senzorul DHT pe pinul 2
#define DHTTYPE DHT11  // Definim tipul senzorului DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 Serial.println(F("Test DHT11"));
 dht.begin();
}
void loop() 
{
 // Întârziere de 2 secunde pentru măsurarea temperaturii
 delay(2000); 
// Citim valoarea umidității
 float h = dht.readHumidity(); 
// Citim temperatura în grade Celsius
 float t = dht.readTemperature(); 
//Citim temperatura în grade Fahrenheit (isFahrenheit=true)
 float f = dht.readTemperature(true); 
 // Verificăm dacă există erori la citirea datelor
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println(F("Eroare la citirea senzorului DHT!"));
  return; }
 // Calculăm indicele de căldură în grade Fahrenheit (implicit)
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 // Calculăm indicele de căldura în grade Celsius (isFahrenheit = false)
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
 // Afișăm valorile citite de senzor: umiditatea, temperatura în grade C și F
 Serial.print(F("Umiditate: "));  Serial.print(h);
 Serial.print(F("% Temperatura: ")); Serial.print(t);
 Serial.print(F("C ")); Serial.print(f);
 Serial.print(F("F Indice de căldură: ")); Serial.print(hic);
 Serial.print(F("C ")); Serial.print(hif);
 Serial.println(F("F"));
}

F. Informații

Senzorul DHT11 este alcătuit dintr-un senzor de umiditate capacitiv și un termistor. Este relativ ușor de utilizat, dar necesită o sincronizare atentă pentru a culege informațiile.

Observație! Acestui termometru i se mai poate adăuga un ecran LCD pentru afișarea valorilor senzorului, devenind astfel un proiect ce funcționează independent de calculator.