Termistor

A. Scopul proiectului

Vom măsura temperatura cu ajutorul unui termistor.

B. Componentele necesare

 • Arduino Uno;
 • Termistor;
 • Fire.

C. Diagrama de conectare

Diagrama de conectare al termistorului

D. Conexiunea firelor

 • Pinul de (+) al termistorului se conectează la 5V;
 • Pinul de (-) al termistorului se conectează la GND;
 • Pinul din mijloc se conectează la A0.

E. Codul sursă

Link:

https://www.tinkercad.com/things/3UI0ERL2dIm-08-thermistor

//Termistorul inițializat pe pinul A0
#define analogPin A0 
//Definim secțiunea beta de la termistor
#define beta 3950 
//Valoarea rezistenței 
#define resistance 10 
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
 //Citim valoarea termistorului
 long a =analogRead(analogPin); 

 //Formula de calcul pentru temperatură
 float tempC =beta /(log((1025.0 * 10 / a - 10) / 10) + beta / 298.0) - 273.0;
//convertim în grade Fahrenheit
 float tempF= 1.8*tempC + 32.0;
 Serial.print("TempC: ");
 Serial.print(tempC);
 Serial.println(" C");
 Serial.print("TempF: ");
 Serial.print(tempF);
 Serial.println(" F");
 Serial.println();
 delay(2000);
}

F. Informații

Termistor

Termistorul este un tip de rezistor care este dependent de temperatură într-o măsura mai mare decât rezistentorii standard. Termistoarele sunt folosite în general pentru a limita curentul de intrare într-un circuit, ca senzori de temperatura (la fel ca în acest proiect), ca protectori de supracurent etc.