Telecomanda

A. Scopul proiectului

Vom acționa un LED folosind o telecomandă.

B. Componentele necesare

 • Arduino Uno;
 • LED;
 • Rezistor de 200Ω;
 • Senzor IR;
 • Telecomandă;
 • Fire.

C. Diagrama de conectare

Senzor IR + LED

D. Conexiunea firelor

 • Anodul (+) se conectează la un rezistor de 220Ω, după care în continuare la D3;
 • Catodu l(-) se conectează la GND; Terminalul (+) al senzorului IR se conectează la GND, iar (-) la GND;
 • Pinul rămas se conectează la D11. 

Observație: înainte de a începe să scriem codul trebuie să instalăm o anumită bibliotecă.

În bara de meniu selectăm “Sketch” și apoi “Include Library” à “Manage Library”.

Instalarea bibliotecii necesare
Selecția bibliotecii necesare

E. Codul sursă

Link:

https://www.tinkercad.com/things/80hqKFDrtL/ima2-led-9

#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11; // Pinul la care este conectat senzorul IR
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup() {
 Serial.begin(9600); // Inițializarea comunicării seriale
 irrecv.enableIRIn(); // Pornirea senzorului IR
 pinMode(3, OUTPUT); // Setarea pinului 3 ca ieșire pentru bec
}
void loop() {
 if (irrecv.decode(&results)) {
  Serial.println(results.value, HEX); // Afișarea valorii codului IR în format hexazecimal
  unsigned long val = results.value; // Valoarea codului IR primit
  switch(val){
   case 0x4EA240AE: // Exemplu de cod hexazecimal pentru o tastă
   digitalWrite(3, HIGH); // Aprinderea becului
   break;
   case 0x39D41DC6: // Exemplu de cod hexazecimal pentru o tastă
   digitalWrite(3, LOW); // Stingerea becului
   break;
   default:    // Dacă se primește un cod necunoscut, puteți adăuga un mesaj de eroare
    break;  }
  irrecv.resume(); // Continuarea recepționării semnalelor IR }
}

F. Informații

Fiecare buton de pe telecomandă este asociat cu un cod hexazecimal unic. Când apăsăm un buton, telecomanda trimite acest cod către senzorul IR care primește semnalul infraroșu și îl convertește într-un cod hexazecimal. Arduino interpretează acest cod și decide ce să facă în funcție de valoarea codului. De exemplu, poate aprinde sau stinge un LED sau poate controla alte dispozitive. Acest proiect oferă o introducere captivantă în lumea controlului electronic și poate fi extins pentru a controla o gamă variată de dispozitive.

Aici sunt afișate valorile tastelor de la telecomandă.

Valorile tastelor de la telecomandă

Observație: în momentul în care scriem codul trebuie să punem secvența de 0x apoi valoarea citită de senzor, fiindcă 0x specifică faptul că urmează un număr hexazecimal.