Să codăm. Măsurăm intensitatea luminii de la distanță

Pasul 1: Ce vom face?

Vom folosi 2 micro:biți pentru a monitoriza de la distanță intensitatea luminii. Putem plasa primul micro:bit afară (pe pervazul ferestrei sau chiar în curte) iar cel de-al doilea micro:bit pe biroul de lucru.

Cum va fucționa?

  • Vom crea două programe diferite, unul pentru micro:bitul din exterior și unul pentru micro:bitul din interior.
  • Microbit-ul din exterior va măsura intensitatea luminii. Va transmite valoarea măsurată în grupul radio 99.
  • Microbit-ul din interior va primi prin radio valoarea transmisă de micro:bitul din exterior și o va memora într-o variabilă.
  • Când vom apăsa butonul A al micro:bitului din interior, acesta va afișa pe ecranul de LED-uri intensitatea luminii din interior – un număr între 0 (întuneric) și 255 (cea mai mare intensitate a luminii pe care o poate măsura micro:bitul).
  • Când vom apăsa butonul B al micro:bitului din interior, acesta va afișa pe ecranul de LED-uri intensitatea luminii din exterior- un număr între 0 (întuneric) și 255 (cea mai mare intensitate a luminii pe care o poate măsura micro:bitul).

Cu ce vom lucra?

Pasul 2: Codul

Codul pentru micro:bitul din exterior

Micro:bitul din exterior va prelua intensității luminii de afară și va transmite prin radio valoarea acesteia.

Codul pentru micro:bitul din interior

Micro:bitul din interior va prelua valoarea transmisă prin radio de primul micro:bit și o va memora într-o variabilă. Pentru ca acest lucru să fie posibil, cei doi micro:biți vor fi în același grup.

La apăsarea butonui A, va afișa intensitatea luminii din interior.

La apăsarea butonului B, va afișa intensitatea luminii din exterior.

Pasul 3: Extindere

  1. Extinde codul astfel încât să se efișeze pe ecranul de LED-uri diferența dintre intensitatea luminii măsurată în exterior și cea măsurată în interior. Care este locul din cameră cel mai bine luminat natural? Dar cel mai întunecat?
  2. Descarcă codul pe cei doi micro:biți și măsoară intensitatea luminii în diferite momente ale zilei (dimineața, la prânz, seara).
  3. Verifică la ce nivel al intensității luminii se aprind, respectiv se sting luminile stradale. Extinde codul astfel încât atunci când se înserează micro:bitul să transmită un anumit semnal sonor, iar dimineața, când se luminează de ziuă, să transmită un alt semnal sonor.