Reprezentare algoritmilor

Reprezentarea algoritmilor înseamnă scrierea efectivă a algoritmilor.

Reprezentarea algoritmilor se poate face folosind:

 • scheme logice;
 • pseudocod;
 • limbaje de programare.

1. Schema logică

Această metodă foloseşte următoarele simboluri grafice.

Blocurile terminale – pun în evidenţă începutul, respectiv sfârşitul unui algoritm.

Blocul de citire/afişare (intrare/ieşire) –  pune în evidenţă datele de intrare, respectiv datele de ieşire ale algoritmului.

Blocul de calcul – pune în evidenţă operaţiile aritmetice şi transferul de valori între diferite date ale algoritmului.

Blocul de decizie – în interiorul acestui bloc se scrie o condiţie şi în funcţie de îndeplinirea sau neîndeplinirea acesteia se va continua pe ramura cu „da” sau, respectiv,  pe ramura cu „nu”. Unde condiţie este o expresie logică ce se evaluează.

Exemplu: Algoritmul şi schema logică pentru media aritmetică a două numere naturale.

Date de intrare: a, b
Date de ieşire: m

Algoritm :
START     
Pas1 : Citeşte a, b   
Pas2 : Calculează m = (a + b) / 2 
Pas3 : Afişează rezultatul m
STOP

2. Limbajul pseudocod

Spre deosebire de schema logică care utilizează simboluri grafice pentru reprezentarea algoritmilor, pseudocodul utilizează „cuvinte-cheie”.

În următorul tabel prezentăm cuvintele cheie corespunzătoare fiecărui bloc:

Exemplu: Realizaţi schema logică pentru calcularea ariei unei camere dreptunghiulare, când se cunosc lungimea şi lăţimea camerei.