LED

A. Scopul proiectului

Vom aprinde și stinge un LED obișnuit.

B. Componentele necesare

 • Arduino Uno;
 • Rezistor (220 Ω);
 • 1x LED;
 • Fire.

C. Diagrama de conectare

Diagrama de conectare a unui LED cu placa Arduino

D. Conexiunea firelor

 • Anodul(+) se conectează la rezistorul de 220Ω, iar apoi la D13;
 • Catodul(-) se conectează la GND.

E. Codul sursă

Link:

https://www.tinkercad.com/things/iYECbEQQWAK-01-led

void setup() 
{// Setăm pinul 13 asociat cu LED-ul integrat de pe placa Arduino pentru a fi folosit ca ieșire 
 pinMode(13,OUTPUT); 
} 
void loop() {
 digitalWrite(13,LOW); //LED oprit
 delay(1000);  //Întârziere de o secundă
 digitalWrite(13,HIGH); //LED pornit
 delay(1000);  //Întârziere de o secundă 
} 

F. Informații

Simbolul unui LED

LED (Light Emitting Diode) este un dispozitiv electronic care emite lumină atunci când este străbătut de curent electric. Este alcătuită dintr-un anod și un catod, rolul diodei fiind acela de a lăsa curentul să treacă printr-o singură directie (exemplu de utilizare: protecție de polaritate inversă).

Simbolul unui rezistor

Scopul principal al unui rezistor este de a se opune trecerii curentului electric. Principala caracteristică a unui rezistor esterezistența, care se măsoară în ohmi (Ω).Aceasta indică cât de mult opune rezistorul curentului electric. Valoarea rezistenței este indicată pe rezistor cu un cod de culori sau cu o valoare numerică; această rezistență poate fi măsurată și cu un aparat de măsură denumit multimetru.

Știați că? Pielea umană are, de asemenea, o anumită rezistență electrică datorată compoziției sale. Această rezistență poate varia în funcție de umiditatea pielii și de alte factori.