LED luminos

A. Scopul proiectului

Propunem de fapt 2 proiecte:

– primul utilizează un potențiometru pentru a regla intensitatea luminii LED-ului; 

– al doilea oprește și pornește LED-ul în funcție de valoarea potențiometrului.

B. Componentele necesare

 • Arduino Uno;
 • Potențiometru (10kΩ);
 • LED;
 • Rezistor de 220Ω;
 • Fire.

C. Diagrama de conectare

LED + Potențiometru

D. Conexiunea firelor

 • Anodul(+) se va conecta la un rezistor de 220Ω, iar apoi la D9;
 • Catodul(-) este conectat la GND;
 • Primul și ultimul pin se conectează la 5V respectiv GND, iar pinul din mijloc la pinul A0.

E. Codul sursă – 2 variante

Varianta 1 – Intensitatea luminii LED-ului cu ajutorul potențiometrului

Link :

https://www.tinkercad.com/things/bD7pXYQx7xZ-06-led

const int analogPin = A0; //Pinul analog al potențiometrului
const int ledPin = 9; //Pinul LED-ului
int inputValue = 0; //variabila pentru stocarea valorii de la potențiometru
int outputValue = 0; //variabila pentru stocarea valorii rezistenței LED-ului

void setup(){

}

void loop(){
 inputValue = analogRead(analogPin); //Citim valoarea potențiometrului
 //Convertim valoarea cuprinsă între 0-1023 proporțional cu o valoare din intervalul 0-255
 outputValue = map(inputValue,0,1023,0,255);
 analogWrite(ledPin,outputValue); //Intensitatea LED-ului depinde de valoare
}

Varianta 2 – LED clipitor folosind potențiometru

Link :

https://www.tinkercad.com/things/1cGKHSZkCbE-06b-led

int potPin = A0;  // Am selectat pinul A0(INPUT) pentru potențiometru
int ledPin = 9;   // Selectăm pinul pentru LED
int val = 0;    // Variabila pentru a stoca valoarea provenită de la senzor

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // Declarăm ledPin ca și OUTPUT
}

void loop() {
 val = analogRead(potPin);  // Citim valoarea potențiometrului
 digitalWrite(ledPin, HIGH); // Aprindem LED-ul
 delay(val);         // Întârziem programul pentru o perioadă de timp
 digitalWrite(ledPin, LOW);  //Oprim LED-ul
 delay(val); 
}