Joystick

A. Scopul proiectului

Vom afișa în Serial Monitor valorile coordonatelor joystick-ului.

B. Componentele necesare

 • Arduino Uno;
 • Modul de tip joystick biaxial;
 • Fire.

C. Diagrama de conectare

Diagrama de conectare a joystickului cu placa Arduino Uno

D. Conexiunea firelor

 • GND la GND;
 • 5V la 5V;
 • VRx la pinul A0;
 • VRy la pinul A1;
 • SW la pinul D8;

E. Codul sursă

int xValue = 0 ; // Axa x
int yValue = 0 ; //Axa y
int bValue = 0 ; //Valoarea butonului
void setup() 
{ 
 Serial.begin(9600) ;
 pinMode(9, INPUT); 
 digitalWrite(9, HIGH); 
} 
void loop() 
{ 
 xValue = analogRead(A0); //Citim axa x
 yValue = analogRead(A1); //Citim axa y
 bValue = digitalRead(8); //Citim valoarea butonului (1/0)
 Serial.print(xValue, DEC); //Afișăm coordonata x
 Serial.print(",");
 Serial.print(yValue, DEC); //Afișăm coordonata y
 Serial.print(",");
 Serial.print(!bValue); //Afișăm valoarea butonului
 Serial.print("\n"); //Rând nou
 delay(1000); 
}

F. Informații

Când apasăm joystick-ul, fără a-i schimba poziția, se va acționa mecanic un buton care va conecta dispozitivul la GND oferind o ieșire LOW.

În poziția de repaus valorile coordonatelor sunt x=512, y=512, iar butonul are valoarea 0. Când acționăm asupra stick-ului valorile se vor schimba datorită modificării poziției celor 2 potențiometre incorporate. Axa x reprezintă direcția stânga-dreapta, iar axa y direcția sus-jos.

Datele de ieșire pentru joystick

Observație! Cu o astfel de componentă se pot realiza diverse proiecte cum ar fi controlul unui robot sau al unui rover.