Fotorezistorul

A. Scopul proiectului

Vom acționa un LED folosind o fotorezistență. Când valoarea fotorezistenței scade sub o anumita valoare, LED-ul se va aprinde.

B. Componentele necesare

 • Arduino Uno;
 • LED;
 • Fotorezistor;
 • 2 rezistori de 220Ω și 100Ω;
 • Fire.

C. Diagrama de conectare

LED + fotorezistor

D. Conexiunea firelor

 • Anodul (+) se conectează la un rezistor de 220Ω, iar apoi la pinul D9;
 • Catodul (-) se conectează la GND;
 • Un terminal al fotorezistenței este conectat la un rezistor de 100Ω, la pinul A0 și la 5V;
 • Celălalt terminal este setat pe GND.

E. Codul sursă

Link:

https://www.tinkercad.com/things/lsciOaHSLsL-07-led

int sensorValue = 0;
void setup() {
 pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 sensorValue = analogRead(A0);
 Serial.println(sensorValue);
 if(sensorValue < 100){digitalWrite(9,HIGH);
 }else digitalWrite(9,LOW);
 delay(100); // Întârziere 100 millisecunde
 }

F. Informații

Simbolul fotorezistorului

Fotorezistorul (de la “foton” = „particulă de lumină” și „rezistor”) este un dispozitiv a cărui rezistență electrică variază în funcție de nivelul luminii la care este expus. Este cunoscut drept senzor de lumină.

Linia de cod “Serial.println(sensorValue)” afișează în Serial Monitor valorile fotorezistorului, iar linia “Serial.begin()” setează rata de date în biți pe secundă pentru transmisia de date în serie.

Atenție! Pentru a comunica corect cu Serial Monitor trebuie să ne asigurăm că folosim una din ratele de transmisie enumerate în meniu.