Ecran LCD

A. Scopul proiectului

Vom afișa mesajul “Hello World!” pe un ecran LCD.

B. Componentele necesare

 • Arduino Uno;
 • Ecran LCD 16×2;
 • Fire.

C. Diagrama de conectare

Diagrama de conectare a unui ecran LCD

D. Conexiunea firelor

Vom considera pinii de la stânga la dreapta când vom cabla dispozitivele.

 • GND la GND;
 • VCC la 5V;
 • V0 la pinul din mijloc al potențiometrului;
 • RS la pinul D12;
 • RW la GND;
 • E la D11;
 • D4 al LCD-ului la D5 al plăcii Arduino;
 • D5 al LCD-ului la D4 al plăcii Arduino;
 • D6 al LCD-ului la D3 al plăcii Arduino;
 • D6 al LCD-ului la D2 al plăcii Arduino;

E. Codul sursă

Link:

https://www.tinkercad.com/things/91qD80sxAaV-lcd-16×2

#include <LiquidCrystal.h>
// Definirea piniilor pentru afișajul LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
 // Inițializarea afișajului LCD cu dimensiunea 16x2
 lcd.begin(16, 2);
 // Afisarea mesajului "Hello, World!" pe ecran
 lcd.print("Hello, World!");
}
void loop() {
 // Nu este nevoie să facem ceva anume în bucla loop pentru acest exemplu
}

F. Informații

Ecran LCD 16×2

Un ecran LCD 16×2 este un tip de afișaj cu cristale lichide (LCD) format dintr-un număr de pixeli (caractere) organizate într-o matrice 16×2. Cu alte cuvinte, poate afișa 16 caractere pe fiecare linie și are două linii, permițând afișarea textului pe ecran într-un mod clar și ușor de citit.

Ecranul LCD 16×2 este controlat prin intermediul unui număr limitat de pini de pe placa Arduino. În mod tradițional, acestia includ pini pentru alimentare (VCC și GND), pini pentru transmiterea datelor (de obicei, denumiți RS, E, D4, D5, D6 și D7), și poate și un pin pentru controlul iluminării fundalului (numit adesea LED+ sau LED-). Cu ajutorul acestor pini și a unui set de instrucțiuni specifice, Arduino poate comunica cu ecranul LCD și poate afișa text pe ecran.

Ecranele LCD 16×2 pot fi folosite într-o varietate de proiecte Arduino, inclusiv pentru:

 • afișarea datelor: pot fi utilizate pentru a afișa date citite de la senzori, cum ar fi temperatura, umiditatea sau orice altă informație măsurată.
 •  afișarea mesajelor: pot fi programate pentru a afișa mesaje personalizate sau informații pentru utilizator
 •  meniuri: pot fi utilizate pentru a crea meniuri de navigare pentru utilizatori, cu opțiuni afișate pe ecran pentru a selecta diferite funcționalități ale proiectului.