Ce este un senzor de lumină?

Un senzor de lumină este un dispozitiv de intrare care măsoară intensitatea luminii. De exemplu, o lampă care are un senzor de lumină se poate aprinde singură atunci când senzorul de lumină detectează o intensitate mică a luminii (întuneric) și se poate stinge atunci când senzorul de lumină detectează o intensitate mai mare a luminii.

Micro:bit-ul nu are un senzor de lumină, dar se pot folosi LED-urile pentru a detecta și măsura intensitatea luminii mediului ambiant. Valorile acestor măsurători pot fi numere cuprinse între 0 – întuneric și 255 – lumină strălucitoare.

Cum folosim LED-urile pentru a măsura intensitatea luminii?

Micro:bitul măsoară intensitatea luminii din jurul său folosind o parte dintre LED-urile de pe ecranul de LED-uri.

Valoarea intensității luminii sau luminozitatea se poate obține cu ajutorul blocului light level din categoria Input. Este un bloc care nu rulează independent, ci trebuie atașat unui bloc de tip eveniment.

Exemplu de utilizare a LED-urilor pentru măsurarea intensității luminii

Programul de mai jos afișează valoarea intensității luminii din jurul micro:bitului, apoi aprinde mai multe sau mai puține LED-uri în funcție de valoarea acesteia (la întuneric nu se aprinde niciun LED, la lumină strălucitoare se aprind toate LED-urile.

Într-o buclă infinită (forever) se preia intensitatea luminii în variabila luminozitate.

Se afișează valoarea acesteia și apoi se generează un grafic din puncte (se aprind pe ecran LED-uri în funcție de intensitatea luminii).

Descarcă programul pe micro:bit apoi schimbă nivelul de luminozitate din cameră (poți trage draperiile sau poți folosi o lanternă). Compară valoarile afișate.

Încearcă singur

Modifică codul astfel încât să afișeze valaorea intensității luminii doar dacă s-a apăsat butonul A.

Exemplu de soluție